กิจกรรมทำความสะอาดวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัด กิจกรรมทำความสะอาดวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดเสาธงเก่า