กิจกรรมถนนปลอดภัย ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดกิจกรรมถนนปลอดภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565