การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📢ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.เสาธง โทร. 035-777-117