กระยาสารทโบราณ บ้านทางกลาง

กระยาสารทบ้านทางกลาง เป็นการรวมชาวบ้านในชุมชนตั้งสัมมาชีพบ้านทางกลาง ม.2 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน เพื่อผลิตกระยาสารทโบราณที่สด สะอาด และใหม่