โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  ณ วัดเสาธงใหม่ โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดวัด ถนน และปลูกต้นไม้ บริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข 2045 ช่วงหมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562