ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองมะดัน) หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-คลองมะดัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองมะดัน) หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา