ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน-หมู่ที่5-จำนวน-2-จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 จุด