องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำเภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชน ด้วยการปรับสภาพบ้านและการสร้างโรงเห็ดเพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้แก่บ้านของผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน