ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แผนงาน/ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจการให้บริการ

ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (วัดเทพธาราราม)

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

Post Image

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

Post Image

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Post Image

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา”

Post Image

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Post Image

มอบเงินทุนการศึกษาเด็กยากจน

Post Image

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

{"slide_show":"2","slide_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":"300","loop":"true","design":"design-1"}
Post Image

ขอเชิญชวนประชาชนประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Post Image

ขอเลื่อนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

Post Image

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

Post Image

การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนี COVID-19 DISTANCING

Post Image

Social Distancing 4 ข้อรักษาระยะห่าง ลดการแพร่กระจาย COVID-19

Post Image

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

Post Image

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Post Image

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (วัดเทพธาราราม)

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

{"slide_show":"2","slide_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":"300","loop":"true","design":"design-1"}
1 2 3 6
114080
Total Users : 4080
Total views : 9143