ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 359 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา