Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (วัดเทพธาราราม)

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

Post Image

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

Post Image

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Post Image

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา”

Post Image

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Post Image

มอบเงินทุนการศึกษาเด็กยากจน

Post Image

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

{"slide_show":"2","slide_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":"300","loop":"true","design":"design-1"}
1 2
111922
Total Users : 1922
Total views : 3233
{"speed":"500","height":"350","pause":"100000"}

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แผนงาน/ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจการให้บริการ