โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวสันต์​ อินทร์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ​ และทีมผู้บริหาร​องค์กรบริหารส่วนตำบลเสาธง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน​ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เสาธง​ ได้ลงพื้นที่จัดทำ #ประชาคมประชุมท้องถิ่นประจำปี2565 ร่วมกับประชาชน ณ.ที่อาคาอเนกประสงค์โดม โรงเรียนวัดเสาธงเก่า

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565