โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด

โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด บริเวณวัดทางกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด