ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ถุงยังชีพ-5-เมย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีงบประมาณ 2565