ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถางป่า,โค่นต้นไม้