ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมเครื่องตัดหญ้า-25-มีค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง