ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
  2. ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565
  3. ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565
  4. ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564
  5. ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564
  6. ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง