“ไข้เลือดออก” ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต

🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟

ป้องกันได้ ด้วยการ
🏠 เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก)
🗑 เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง)
🧫 เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่)
* คำเตือน*
💊💊อย่าซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค
#โรคไข้เลือดออก
#Dengue
#กรมควบคุมโรค