ไข้เลือดออกเพิ่มสูง

ไข้เลือดออกเพิ่มสูง 🦟🦟🦟
โดยข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม – 28 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 27,377 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย
ห่างไกล “ไข้เลือดออก” ด้วยแอป “รู้ทัน” ดาวน์โหลดได้เลย เพียงคลิกลิงค์ https://onelink.to/rootan จากมือถือ
#แอปพลิเคชันรู้ทัน
#NECTEC
#กรมควบคุมโรค