โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข – แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดำเนินกิจกรรม

  • สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • การทำหมันสุนัขและแมว