เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้นยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.เสาธง เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้นยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถติดต่อได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร 035 777 117
รายละเอียดตามรูปด้านล่าง