เปิดตัวแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกร “มะลิซ้อน-รีคัลท์” ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปิดตัวแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกร “มะลิซ้อน-รีคัลท์” ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ แจ้งง่ายรวดเร็วแค่ปลายนิ้ว ชูดาวเทียมเก็บข้อมูลรูปภาพความเสียหายพร้อมตำแหน่งสถานที่ประสบภัยพิบัติได้ทันที หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้ครอบคลุมถึงเขตที่ไม่ประกาศภัยด้วย