เช็กค่าฝุ่น ดูแลป้องกันตนเอง 


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนนำคำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ

ก่อนออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
กรมอนามัย แนะนำแอปพลิเคชั่น เช็กค่าฝุ่น ⬇

ประเมินสุขภาพตนเอง https://4health.anamai.moph.go.th/
ข้อมูลเพิ่มเติม https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/