สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  • สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2566
  • สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565
  • สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564
  • สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2563
  • สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2562