วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่กำหนด และเส้นทางการเก็บขยะและขยะมูลฝอย

ที่มา: www.campus-star.com