วัดทางกลาง จัดกิจกรรมสวดมนตร์ข้ามปี

วัดทางกลาง จัดกิจกรรมสวดมนตร์ข้ามปีวันที่ 31 ธันวาคม 2561