รายงานผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ขอประกาศรายงานผลการใช้พลังงาน โดย มีผลการประหยัดไฟฟ้า ร้อยละ 13.38% รายละเอียดดังนี้

สรุปรายงาน-e-report