มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โดย นายสมประสงค์ นาคนาคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย พร้อมด้วยนางสมพิศ ทรัพย์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธง มอบถุงยังชีพและเงินสดให้แก่คนพิการทางการเห็นให้แก่ นางสาวพยุง หอยสังข์ คนพิการทางการมองเห็น