ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ