ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขายไหล่ทาง (บริเวณบ้านนายเกษม พิมประไพ ถึง บ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์) กว้าง 3.5 เมตร ยาว 385 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,347.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคา-โครงการบ้านนายเกษม-ม.2-ต.เสาธง