ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต,ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ม.3-ต.เสาธง