ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (หน้ากากทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์) เพื่อสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดหรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์-หน้ากาก-เจล