ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุบิน ถือสัตย์เที่ยง)หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานก่อสร้าง-นายสุบิน-ถือสัตย์เที่ยง