ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเสียงตามสาย ตำบลเสาธง และตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเสียงตามสาย