ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อกล้องวงจรปิด-ทางกลาง