ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เตียง ที่นอน เก้าอี้) เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง-ตำบลทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์-เตียง-ที่นอน-เก้าอี้