ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง-ตำบลทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์-ศูนย์พักคอย