ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จนท.อำเภอ-ชลธิชา