ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทำหมัน โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์