ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต,ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ม.3-เสาธง