ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (บริเวณข้างบ้านนายสุรพล กระแสร์นุช) หมู่ที่ 1 อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซม-ม.1-ต.ทางกลาง