ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหอถึงสุข) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะ-ซ่อมถนน-หอถึงสุข-กพ-66