ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถมและลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อเสริมคันกั้นน้ำบริเวณถนนเส้นคลองบางพระครู หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย/น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะ-ซื้อดินถม-ลูกรัง-ตค-65