ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการคัดแยกขยะในครัวเรือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ชุดเอกสารประกอบการอบรม-โครงการขยะ