ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-รับสมัคร