ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบบพิมพ์-เลือกตั้ง