ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์