ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือและแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-คู่มือและแบบพิมพ์-เลือกตั้ง