ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่4 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาโดรงการซ่อมแซม-ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน-ม.4-ทางกลาง