ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ป้ายไวนิลประกาศผลเลือกตั้ง